Rejestracja: 56 658 44 87 | e-mail: stomatologrejestracja@citomed.pl

Cennik

Z dniem 1 lutego 2021 roku zniesiona została konieczność dopłaty za pogłębiony wywiad epidemiologiczny.
Jednocześnie informujemy, że dla Państwa bezpieczeństwa nadal pracujemy w reżimie sanitarnym.
Serdecznie zapraszamy.

Pobierz cennik usług Centrum Stomatologii Citomed