Rejestracja: 56 658 44 87 | e-mail: stomatologrejestracja@citomed.pl

Strach przed dentystą, czy już dentofobia?


Strach przed leczeniem zębów, oraz dentystą jest powszechny wśród dużej części Polaków. W wielu przypadkach wywołuje tak duży stres, że całkowicie uniemożliwia pacjentowi odbycie wizyty u dentysty. Mimo że pacjent jest całkowicie świadomy konieczności podjęcia leczenia stomatologicznego, nie jest w stanie pokonać lęku.


Dentofobia to paraliżujący strach, którego podłożem jest traumatyczne doświadczenie z przeszłości. Poziom lęku, jaki generuje dentofobia, można porównać do lęku wysokości czy każdej innej fobii, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie. W efekcie dentofobia może nie tylko prowadzić do ignorowanie problemów z zębami, ale również do stopniowego wycofywania się z życia codziennego, co będzie konsekwencją złego stanu zdrowia jamy ustnej i obniżonego poczucia własnej wartości.
Dzięki nowym technologiom dzisiejsza stomatologia jest w pełni bezbolesna. Współczesne możliwości leczenia oferują szereg skutecznych metod ułatwiających pokonanie strachu przed dentystą. Pozwalają również poradzić sobie z dentofobią i bezstresowo zadbać o zdrowy i piękny uśmiech.


Jak wykonać pierwszy krok?

Prawidłowa komunikacja kluczem do sukcesu.

Centrum Stomatologii Lecznic Citomed to miejsce przyjazne małym i dużym pacjentom z problemem leku przed wizytą stomatologiczną. Na co dzień poszukujemy nowych rozwiązań poprawiających komfort naszych pacjentów. Obok narkozy i gazu rozweselającego pracujemy również nad doskonałą obsługą pacjenta - rzetelnym i zrozumiałym informowaniem o całym procesie leczenia. Dzięki temu możemy zapewnić Ci komfort i bezpieczeństwo leczenia.


Gaz rozweselający, czyli przyjemne z pożytecznym


Kolejną metodą na lękliwego pacjenta jest powszechnie stosowana w medycynie sedacja wziewna, czyli gaz rozweselający. Pod jego wpływem pacjent staje się odprężony i zrelaksowany, ale zachowuje podstawowe odruchy i świadomość. – Sedacja wziewna z użyciem mieszaniny podtlenku azotu i tlenu jest jedną z najskuteczniejszych dostępnych metod uspokajania tych najbardziej przestraszonych pacjentów, a co najważniejsze jest całkowicie bezpieczny dla organizmu człowieka.