Rejestracja: 56 658 44 87 | e-mail: stomatologrejestracja@citomed.pl

Oferta

Protetyka

Współczesna protetyka stomatologiczna jest kliniczną działalnością zabiegową i funkcjonuje w ścisłym powiązaniu z techniką laboratoryjną.

Główną, choć nie jedyną metodą terapii protetycznej jest stosowanie różnego typu konstrukcji protetycznych, wykonywanych indywidualnie dla danego pacjenta, w skrócie określanych jako protezy stomatologiczne lub protezy zębowe. 

 

Protezy stomatologiczne spełniają rolę:

- aparatów leczniczo-rehabilitacyjnych, dzięki udziałowi w przywracaniu nie w pełni sprawnych lub utraconych funkcji układu stomatognatycznego , 

- precyzyjne odwzorowanie pola protetycznego (wyciski),

- zapobiegają schorzeniom podłoża, 

- poprawiają estetykę twarzy, warunki żucia i mowy. 

 

Wszystko to ma ogromny wpływ na poprawę stanu psychicznego i ogólną poprawę jakości życia pacjenta. 

 

Warto nadmienić, iż w ramach wykonywania prac protetycznych niezbędna jest ścisła współpraca lekarza i technika. 

Jak przebiega proces leczenia?

W części klinicznej, po zbadaniu pacjenta, ustaleniu rozpoznania i zaplanowaniu leczenia z określeniem rodzaju protezy, lekarz wykonuje odpowiednie zabiegi, których celem jest:

- przygotowanie podłoża do wprowadzenia protezy (preparacja zębów, zabiegi korygujące i wyrównujące, szlifowanie),

- precyzyjne odwzorowanie pola protetycznego (wyciski),

- ustalenie warunków funkcjonalno-przestrzennych do usytuowania protezy poprzez wykonanie pomiarów artykulometrycznych, testów czynnościowych, rejestrację warunków okluzji, przebiegu powierzchni zwarciowej itp.

Przeniesienie tych danych do laboratorium protetycznego umożliwi technikowi prawidłowe  wykonanie laboratoryjnych etapów pracy, których technologia jest uzależniona od rodzaju protezy i materiału. 

Leczenie w Centrum Stomatologii Citomed odbywa się bez bólu. Oferujemy różnego rodzaju znieczulenia, dobierane indywidualne dla każdego pacjenta. W naszej Placówce możesz skorzystać również z leczenia w sedacji, czyli z zastosowaniem gazu rozweselającego. Taka forma leczenia polecana jest wszystkim pacjentom, zarówno tym małym, jak i dorosłym, którzy czują obawę przed wizytą u stomatologa.

Jak przygotować się do leczenia protetycznego?

Integralna częścią leczenia protetycznego jest konsultacja protetyczna, na której lekarz ocenia stan zdrowia jamy ustnej, a także precyzuje Twoje indywidualne potrzeby. Bazując na tych wiadomościach specjalista ustala plan leczenia i kosztorys.

Aby rozpocząć leczenie protetyczne niejednokrotnie trzeba je poprzedzić: kontrolnym badaniem rtg jamy ustnej, ewentualnym leczeniem próchnicy lub leczeniem endodontycznym czy chirurgicznym. Ważnym etapem przygotowania do leczenia protetycznego jest pozbycie się złogów kamienia nazębnego czyli skorzystanie z profesjonalnej higienizacji jamy ustnej.

Dlatego zanim dojdzie do właściwego leczenia protetycznego należy profesjonalnie przygotować jamę  ustną ale o całym niezbędnym przygotowaniu poinformuje Cię lekarz prowadzący na wizycie konsultacyjnej.

Zalecenia po leczeniu protetycznym

Najważniejszym elementem postępowania po leczeniu protetycznym jest dbałość o higienę jamy ustnej (nawet przy całkowitym bezzębiu) oraz o higienę protezy ruchomej.

Protezy takie  najlepiej wyjmować na noc i trzymać w suchym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Bardzo ważne jest prawidłowe dobranie szczoteczki oraz pasty, a także regularne czyszczenie.

Pamiętaj! Proces adaptacji do nowej protezy trwa od kilku dni do kilku miesięcy. Aby skrócić okres adaptacji zachęcamy w tym czasie do użytkowania protezy bez przerwy nocnej. Ważne jest obustronne żucie pokarmów – ułatwi to adaptację do nowej protezy i umożliwi wytworzenie się automatycznych odruchów tolerancji ciała obcego.

 

W części klinicznej, po zbadaniu pacjenta, ustaleniu rozpoznania i zaplanowaniu leczenia z określeniem rodzaju protezy, lekarz wykonuje odpowiednie zabiegi, których celem jest:

  • przygotowanie podłoża do wprowadzenia protezy (preparacja zębów, zabiegi korygujące i wyrównujące, szlifowanie),
  • precyzyjne odwzorowanie pola protetycznego (wyciski),
  • ustalenie warunków funkcjonalno-przestrzennych do usytuowania protezy poprzez wykonanie pomiarów artykulometrycznych, testów czynnościowych, rejestrację warunków okluzji, przebiegu powierzchni zwarciowej itp.

Przeniesienie tych danych do laboratorium protetycznego umożliwi technikowi prawidłowe wykonanie laboratoryjnych etapów pracy, których technologia jest uzależniona od rodzaju protezy i materiału.

Materiały używane do wykonywania protez muszą spełniać ścisłe wymagania biologiczne, wytrzymałościowe i technologiczne. A przede wszystkim powinny być całkowicie nieszkodliwe dla tkanek otaczających i całego organizmu (biokompatybilne).
Wymogi te spełnia większość współczesnych materiałów dentystycznych, z których do wykonania protez używa się stopów dentystycznych, tytanu i jego stopów, żywic akrylanowych, porcelany i materiałów kompozycyjnych.Protezy dentystyczne mocowane są w jamie ustnej pacjenta zastępując tkanki twarde zębów naturalnych.


Uzupełnienia protetyczne mogą być:

  • mocowane na stałe, za pomocą specjalnych cementów
  • ruchome, które pacjent sam może wprowadzać i wyjmować z jamy ustnej.
W Centrum Stomatologii Citomed w ramach protetyki wykonujemy następujące prace:

1. Protezy ruchome:
- całkowite
- częściowe
- akrylowe
- szkieletowe
- acetalowe
- nylonowe
- klamrowe-bezklamrowe (zatrzaski,zasuwy)
- overdentures.

2. Protezy stałe:
- korony - porcelanowe na metalu
- pełnoceramiczne
- kompozytowe
- metalowe
- akrylowe tymczasowe
- wkłady koronowo - korzeniowe
- wkłady koronowe - inlay,onlay, pinlay, overlay
- mosty - porcelanowe na metalu
- pełnoceramiczne
- kompozytowe
- metalowe
- akrylowe tymczasowe
- mosty adhezyjne

3. Szyny:     
- relaksacyjne
- repozycyjne   
- wybielające

4. Protezy kombinowane.

5. Naprawy protez.

6. Leczenie stomatopatii protetycznych.

7.Implantoprotetyka.