Rejestracja: 56 658 44 87 | e-mail: stomatologrejestracja@citomed.pl

Oferta

Radiodiagnostyka

RENTGENODIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA

Diagnostyka radiologiczna pojedynczego zęba lub całej jamy ustnej jest istotnym elementem leczenia stomatologicznego. Dzięki niej można ocenić zdrowie jamy ustnej, postawić prawidłłową diagnozę i bezpiecznie przeprowadzić całe leczenie.

Każdy pacjent zgłaszający się do naszego centrum Stomatologii otrzyma skierowanie na zdjęcie pantomograficzne.

 

Na czym polega badanie?

Badanie wykonywane jest przy pomocy aparatu zwanego pantomografem, którego działanie polega na jednoczesnym ruchu głowicy generującej promieniowanie rtg oraz rejestratora. Dzięku temu uzyskujemy dokładne zdjęcie określonej warstwy twarzoczaszki. Na zdjęciu są widoczne zęby górne, dolne, zatrzymane w kości, zawiązki zębów, jak również staw skroniowo-żuchwowy i wszystkie otaczające je tkanki. W naszym Zakładzie Diagnostyki Obrazowej posiadamy pantomograf cyfrowy CS 8100 z polem obrazowania 8x9cm. Aparat posiada wolny od wibracji system obrotu głowicy, który zapewnia uzyskanie gładkich i pozbawionych szumów zdjęć. Dodatkowym udogodnieniem jest zredukowana dawka promieniowania wykorzystywana w diagnostyce dzieci. 

 

Co możemy zobaczyć na zdjęciu, a jest niemożliwe do oceny podczas przeglądu?

- stany zapalne wokół korzeni zębów

- ułożenie i przebieg korzeni zębów przed ekstrakcjami

- próchnicę wtórna pod wypełnieniami

- stan kości szczęki i żuchwy

- zaburzenia rozwojowe

Zdjęcie pantomograficzne daj również możliwość zaplanowania kompeksowego leczenia wszystkich zębów.

 

Wskazania do wykonania zdjęcia

- ogólna ocena stanu zdrowia jamy ustnej (próchnica, jakość wypełnień i leczenia kanałowego)

- planowane leczenie protetyczne, chirurgiczne, implantologiczne

- zmiany nie dające objawów (torbiele, nowotwory)

 

Jedynym przeciwwskazaniem do wykonania zdjęcia jest ciąża u pacjentki.