Rejestracja: 56 658 44 87 | e-mail: stomatologrejestracja@citomed.pl

Oferta

Radiodiagnostyka

RENTGENODIAGNOSTYKA STOMATOLOGICZNA

Diagnostyka radiologiczna pojedynczego zęba lub całej jamy ustnej jest nie tylko istotnym elementem leczenia stomatologicznego. Jest również podstawą do oceny zdrowia jamy ustnej, postawienia prawidłowej diagnozy i bezpiecznego przeprowadzenia całego leczenia.

Każdy pacjent zgłaszający się do naszego centrum Stomatologii otrzyma skierowanie na zdjęcie pantomograficzne.

Na czym polega badanie?

Badanie wykonywane jest przy pomocy aparatu zwanego pantomografem, którego działanie polega na jednoczesnym ruchu głowicy generującej promieniowanie rtg oraz rejestratora. Dzięku temu uzyskujemy dokładne zdjęcie określonej warstwy twarzoczaszki. Na zdjęciu są widoczne zęby górne, dolne, zatrzymane w kości, zawiązki zębów, jak również staw skroniowo-żuchwowy i wszystkie otaczające je tkanki.

Co możemy zobaczyć na zdjęciu, a jest niemożliwe do oceny podczas przeglądu?

- stany zapalne wokół korzeni zębów

- ułożenie i przebieg korzeni zębów przed ekstrakcjami

- próchnicę wtórna pod wypełnieniami 

- stan kości szczęki i żuchwy

- zaburzenia rozwojowe

Zdjęcie pantomograficzne daj również możliwość zaplanowania kompeksowego leczenia wszystkich zębów.


Wskazania i przeciwwskazania do wykonania zdjęcia

Wskazania:

- ogólna ocena stanu zdrowia jamy ustnej (próchnica, jakość wypełnień i leczenia kanałowego)

- planowane leczenie protetyczne, chirurgiczne, implantologiczne

- zmiany nie dające objawów (torbiele, nowotwory)

Jedynym przeciwwskazaniem do wykonania zdjęcia jest ciąża u pacjentki.