Rejestracja: 56 658 44 87 | e-mail: stomatologrejestracja@citomed.pl

Dokumenty do pobrania

 

Pliki do pobrania 

Ankieta pacjenta

Ankieta informacji o pacjencie małoletnim

Zgoda pacjenta na zabiegi profilaktyczne

Zgoda pacjenta na zabieg implantologiczny 

Zgoda pacjenta na leczenie chirurgiczne 

Zgoda pacjenta na leczenie endodontyczne

Zgoda pacjenta na leczenie periodontologiczne

Zgoda pacjenta na leczenie protetyczne