Rejestracja: 56 658 44 87 | e-mail: stomatologrejestracja@citomed.pl

Zespół

Hubert Rybicki

Hubert Rybicki

Lekarz Hubert Rybicki ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Swoją wiedzę i umiejętności w czasie studiów doskonalił na stażu we Włoszech, w Szpitalu Uniwersyteckim w Padwie. 

W swojej pracy dużo uwagi poświęca dokładnej diagnostyce i kompleksowemu zaplanowaniu leczenia. 

Cały czas podnosi swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach - głównie z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji z użyciem mikroskopu i chirurgii stomatologicznej. 

Zespół

Oferta