Rejestracja: 56 658 44 87 | e-mail: stomatologrejestracja@citomed.pl

Zespół

Kinga Celmer

Kinga Celmer

Rejestruj Online

Dyplomowana Higienistka Stomatologiczna

Posiada wykształcenie zdobyte w Policelanym Studium Medycznym w Toruniu, uzyskując tytuł Higienistki Stomatologicznej.

W pracy satysfakcję przynosi jej czynne uczestnictwo w zabiegach protetycznych i chirurgicznych. W zakres jej kompetencji wpisują się zabiegi z dziedziny higienizacji.
Regularnie i kompleksowo pogłębia wiedzę z zakresu profesjonalnej higienizacji oraz komunikacji i obsługi pacjenta.

Cechy, którymi się wyróżnia to opanowanie i spokój.

Zespół

Oferta