Rejestracja: 56 658 44 87 | e-mail: stomatologrejestracja@citomed.pl

Zespół

Magdalena Piechowiak

Magdalena Piechowiak

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Stale rozszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych kursch m.in z:

- ekstrakcji zębów zatrzymanych, 

- mikrochirurgicznej resekcji wierzchołka korzenia, 

- kompozytowej rehabilitacji estetycznej, 

- leczenia kanałowego pod mikroskopem od A do Z, 

- Posterior Full Protocol - bezpośrednie i pośrednie rekonstrukcje adhezyjne w odcinku bocznym.

W codziennej praktyce doktor zajmuje się stomatologią zachowawczą, estetyczną, endodoncją, a także chirurgią stomatologiczną. I to właśnie jej oddała całe swoje serce, jest to dziedzina, w której chciałaby się spełniać jako stomatolog. 

Zespół

Oferta