Rejestracja: 56 658 44 87 | e-mail: stomatologrejestracja@citomed.pl

Zespół

Przemysław Rzadkowalski

Przemysław Rzadkowalski

Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Pasjonat chirurgii stomatologicznej - aktualnie w trakcie realizacji programu specjalizacji z dziedziny chirurgii stomatologicznej. Zorientowany na leczenie według standardów nowoczesnej stomatologii, nieustannie doskonali umiejętności na licznych szkoleniach. W trakcie wizyty dba o swobodną atmosferę uwzględniając indywidualne potrzeby Pacjenta.

Zespół

Oferta